مطالب مرتبط:

ناامنی و مهاجرت‌ها، گره اصلی رکود خرید و فروش مسکن در هرات

شماری از مردم هرات نا امنی و مهاجرت های اخیر اتباع افغانستان به کشورهای بیرونی را دلیل اصلی رکود ...

مطالب اخیر