مطالب مرتبط:

ماموریت الجبیر در امریکا

آریانانیوز: ماموریت الجبیر بسیار دشوار است زیرا جمهوری خواهان در حال حاضر بر هر دو مجلس کنترول دارند و اکثریت را در این دو مجلس…

مطالب اخیر