مطالب مرتبط:

سوادآموزی در افغانستان اجباری خواهد شد

طرح 'اجباری‌سازی سوادآموزی' امروز در جلسه کمیته ملی سوادآموزی تحت ریاست سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، تایید شد.

مطالب اخیر