مطالب مرتبط:

نگرانی از احتمال کاهش بارندگی و افزایش آلوده‌گی

اداره ملی حفاظت از محیط زیست با ابراز نگرانی از بی‌بارانی سه‌ ماه پیش، وضعیت محیط زیستی زمستان پیش‌ رو را نیز نگران کننده می‌گوید.

مطالب اخیر