مطالب مرتبط:

انتقاد نماینده‌گان مجلس از واگذاری قضیۀ سلب صلاحیت …

شماری از نماینده‌گان مجلس از تصمیم حکومت برای واگذاری قضیۀ سلب صلاحیت وزیران کابینه به دادگاه عالی، انتقاد کرده و هشدار داده اند که اگر هفت وزیر سلب صلاحیت شده، به کارهای شان ادامه بدهند، مجلس هم در نخستین واکنش، بودجۀ سال آینده را رد خواهند کرد.

مطالب اخیر