مطالب مرتبط:

25 سالگی استقلال جمهوری ازبکستان مدافعان مطمین مرزها

مقاله امروز حفاظت از صلح و آرامش، رفاه مردم - مزاياي بي بها اهميت خاصي دارد به ويژه در شرايط که بي ثباتي در منطقه و بعضي کشورهاي دور و نزديک به اوج خود رسيده است در چنين شرايطي، وظيفه هر يک ما است تا درک

مطالب اخیر