مطالب مرتبط:

برگزیدگان اولین سوگواره عکس محرم در ولایت بلخ معرفی شدند

طی محفلی باشکوه نمایشگاه اولین سوگواره عکس محرم در ولایت بلخ برگزار و برگزیدگان این سوگواره معرفی شدند.

مطالب اخیر