مطالب مرتبط:

اصلاحات انتخاباتی از حرف تا عمل

مقاله بحث بر سر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي يک بار ديگر سر زبان ها افتاده است بنا به گفته رئيس اجرائيه، بنا به توافق او و رئيس جمهور بايد روز سه شنبه هفته جاري کار اصلاحات انتخاباتي آغاز مي شد اما هنوز خبري در اين مورد نشر

مطالب اخیر