مطالب مرتبط:

دیدار وزیر زراعت کشورمان با سفیر ایران مقیم کابل

آریانانیوز: درین دیدار طرفین بر تفاهمنامه ای که قرار است در آینده نزدیک بین ایران و افغانستان به امضاء برسد باهم صحبت نمودند.

مطالب اخیر