مطالب مرتبط:

حملۀ گروهی طالبان بالای ولایت سر پل

نماینده‌گان سر پل در مجلس می‌گویند گروه طالبان از سه‌روز به این‌طرف بالای شماری از بخش‌های آن ولایت حملۀ گروهیی را آغاز کرده و برخی از بخش‌ها را تصرف کرده‌اند.

مطالب اخیر