مطالب مرتبط:

جایگزین وزرای برکنار شده معرفی نشوند، بودجه تصویب نخواهد شد

پیام آفتاب: ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان که در مراسم گرامی‌داشت از بیست‌مین سالگرد صادقی نیلی صحبت می‌کرد گفت که در صورت معرفی نشدن وزرای جدید از سوی حکومت، این مجلس بودجه را نیز تصویب نخواهد کرد.

مطالب اخیر