مطالب مرتبط:

انتقاد نماینده گان از ایجاد راه بندان در زمان عبور و مرور مقام های ارشد دولت در کابل

گذشتن شماری از مقام‌های ارشد حکومتی از جاده‌ها هرازگاهی برای مردم مشکلات زیادی را با ایجاد راه‌بندان به میان می‌آورد که این موضوع انتقاد برخی از نماینده‌گان را برانگیخته‌است.

مطالب اخیر