مطالب مرتبط:

پاکستان، چین و روسیه در باره صلح افغانستان یک نشست برگزار می‌کنند

قرار است، یک نشست مشورتی سه جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان، میان نمایند‌گان کشورهای چین، پاکستان و روسیه در ماه آینده میلادی برگزار شود.

مطالب اخیر