مطالب مرتبط:

مقامات: عملیات نظامی در شاهراه فاریاب – جوزجان ادامه دارد

والی فاریاب می گوید، عملیات نظامی برای تأمین امنیت شاهراه فاریاب - جوزجان ادامه دارد. سید انور سادات شام دیروز به رادیو آزادی گفت، هدف از تأمین امنیت این شاهراه، فراهم آوری زمینه برگزاری آرا...

مطالب اخیر