مطالب مرتبط:

گشایش مجمع حقوق دانان افغانستان در بلخ / مدثر ایوبی: قانون به گونه یکسان در کشور تطبیق نمی‌گردد

پیام آفتاب رئیس عمومی مجمع حقوق دانان افغانستان که برای شرکت در همایشی به مزارشریف آمده است، می‌گوید «باجودیکه قوانین خوبی در کشور وجود دارد اما متأسفانه به گونه یکسان در تمامی نقاط افغانستان تطبیق نمی‌گردد»

مطالب اخیر