مطالب مرتبط:

سرکوب پاکستان تنها راه نجات بشریت از چنگال تروریزم است

پیام آفتاب خانه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعی معتقد است که سرکوب پاکستان، تنها راه نجات بشریت از چنگال تروریزم می‌باشد

مطالب اخیر