مطالب مرتبط:

حزب اعتماد مردم: در جنبش روشنایی جاسوسان خارجی فعالیت دارند

حزب اعتماد مردم افغانستان می گوید که برخی کشورهای خارجی از طریق جنبش روشنایی می خواهند اهداف شوم خود را در افغانستان عملی کنند این حزب ادعا می کند که جنبش روشنایی از نام عدالت خواه

مطالب اخیر