مطالب مرتبط:

سرنوشت فرمان تقنینی چه خواهد شد؟

بالاخره فرمان تقنینی به مجلس موکول شد ولی اعضا فعلاً در رخصتی تابستانی هستند پیش بینی هایی وجود دارد که هیچگاه فرمان تقنینی رییس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان تایید نخواهد شد فرمان همچنان رد خواهد شد و آینده انتخابات هم ناامید کننده و تاریک خواهد بود هرچند اعضای مختلط هر دو مجلس تایید شدند اما آنهاهم به نتیجه نرسیده و بقیه اعضای مجلس آنها را رسمی نمی دانند

مطالب اخیر