مطالب مرتبط:

کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی هفته آینده معرفی می‌شوند

ریاست جمهوری افغانستان می گوید کمیشنران نو کمیسیون های انتخاباتی هفتۀ آینده معرفی خواهند شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که مصاحبه ها با ۳۶ ت...

مطالب اخیر