مطالب مرتبط:

ضرب الاجل ده روزه به ریاست جمهوری در مورد خاکسپاری پیکر امیر حبیب الله کلکانی

کمیسیون اعزاز و خاکسپاری پیکر امیر حبیب الله خان کلکانی از بی توجهی ریاست جمهوری در ارایه پاسخ به درخواست آنان برای خاکسپاری رسمی پیکر پادشاه سابق افغانستان هشدار داده و برای صدور فرمان رسمی به ریاست جمهوری تا ده روز دیگر ضرب الاجل تعیین کرد

مطالب اخیر