مطالب مرتبط:

تطبیق برنامه آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر برای کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تفاهم نامه ی تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت در بخش آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر، برای کارمندان این وزارت را با موسسه…

مطالب اخیر