مطالب مرتبط:

توافق‌نامۀ پنج‌جانبۀ راه لاجورد نهایی و آمادۀ …

بر اساس خبرنامۀ وزارت امور خارجۀ افغانستان، در چهارمین نشست تخنیکی میان نماینده‌گان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در باکو، پایتخت آذربایجان، متن توافق‌نامۀ پنج‌جانبه راه لاجورد، برای ایجاد دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی جهانی میان کشور‌های یادشده آمادۀ امضاء شد.

مطالب اخیر