مطالب مرتبط:

اذعان وزیر مستوفیت عربستان به افزایش میزان بدهی آل سعود

به نقل از پایگاه انترنتی العهد لبنان، محمد الجدعان، وزیر مستوفیت عربستان سعودی اذعان کرد: شرکت های داخلی، دهها هزار تن از کارکنان خود را…

مطالب اخیر