مطالب مرتبط:

كشته و زخمي شدن 73 مخالف مسلح دولت در فارياب و سرپل

نبرد هاي سنگين در هفته هاي اخير در فارياب و سرپل شدت گرفته است. عبدالكريم يورش سخنگوي پوليس فارياب به " افغانستان رو " گفت كه عمليات ظفر 19 از دو هفته به اينسو در ولسوالي هاي شرين تگاب، دولت آباد و اندخوي ادامه دارد.

مطالب اخیر