مطالب مرتبط:

ارگ:فهرست نهایی اعضای جدید کمیسیون ها انتخاباتی به زودی اعلام می شود

ریاست جمهوری از اعلام فهرست نهایی اعضای جدید کمیسون های انتخاباتی در روزهای نزدیک خبر می دهد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری که به رسانه ها فرستاده شد امده است مصاحبه با کاندیدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی که از سوی کمیته گزیشن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به ارگ معرفی شده بودند امروز پایان یافت و قرار است لست نهایی نامزدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی به زودی اعلام شود.

مطالب اخیر