مطالب مرتبط:

تیرباران 5 نیروی امنیتی توسط طالبان در میدان‌وردک

این پنج سرباز ارتش دو روز پیش از کابل به سمت غزنی در حرکت بودند که در منطقۀ سالارِ ولسوالی سیدآباد توسط طالبان پیاده شده و تیرباران می‌شوند.

مطالب اخیر