مطالب مرتبط:

گزارش تصویری / ویزیت رایگان مهاجرین افغانستانی در تهران

برای سومین بار طرح ویزیت رایگان مهاجرین توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران با همکاری انجمن طب افغانستان متشکل از پزشکان متخصص افغانستانی ، در تهران برگزار شد.

مطالب اخیر