مطالب مرتبط:

محصلین: مشکلات ما بجای کاهش، افزایش یافته‌است

در مراسمیکه به مناسبت روز جهانی محصلین تدویر گردیده بود، محصلین از حکومت خواستند تا روند اصلاحات را در پوهنتون‎ها آغاز و به تعهدات شان در این عرصه عمل نمایند. برخی از محصلین افغان می&lr...

مطالب اخیر