مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: افغانستان به برکت تحصیل و ارادۀ قوی شما، با ثبات و مترقی خواهد شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز در جریان دیدار با محصلین، استادان و هیات رهبری پوهنتون امریکایی افغانستان، گفت: من باور کامل دارم که به برکت تحصیل و ارادۀ قوی شما، افغانستان از بی ثباتی به ثبات و از فقر و عقب ماندگی به سوی پیشرفت سوق داده خواهد شد.

مطالب اخیر