مطالب مرتبط:

برخى احزاب سياسى خواهان وضع تعزيرات ملل متحد بر پاکستان شدند

کابل (پژواک،٣١ سرطان ٩٥): برخى احزاب سياسى، نشر اسناد همکارى پاکستان با طالبان از سوى رييس پيشين امنيت ملى را ستايش نموده، خواهان وضع تعزيرات ملل متحدعليه پاکستان و حملات ناتو عليه دهشت افگنان در آن کشور شدند. رحمت الله نبيل رييس پيشين امنيت ملى افغانستان، در ٢٤ سرطان چند ورق سند را در اختيار

مطالب اخیر