مطالب مرتبط:

روند مصاحبه‌ با کاندیدان کمیسیون‌های انتخاباتی پایان یافت

روند مصاحبه با کاندیدان کمیسیون های انتخاباتی که به تاریخ ۲۴ عقرب سال روان در ارگ آغاز گردیده بود، روز گذشته پایان یافت.

مطالب اخیر