مطالب مرتبط:

برای انتخاب جانشین بان کی مون رأی گیری محرمانه صورت می گیرد

نامزد برسر جانشینی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل مبارزه می‌کنند چرا که مدت دبیرکلی بان کی مون در پایان سال جاری میلادی پایان می‌یابد

مطالب اخیر