مطالب مرتبط:

طالبان ۳۰ منزل مسکونی را در سرپل به آتش کشیدند

تشدید درگیری ها سبب شده تا تعداد از خانواده ها منازل شانرا ترک کنند و به مرکز شهر پناه ببرند.

مطالب اخیر