مطالب مرتبط:

توقف تجاوز نظامی سعودی و شکسته شدن محاصره یمن از اولویتهای ماست

سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن با بیان اینکه توقف تجاوز نظامی رژیم سعودی و شکسته شدن محاصره یمن از اولویتهای مردم این کشور است، گفت: در آینده وارد جزئیات مذاکره برای آتش بس خواهیم شد.

مطالب اخیر