مطالب مرتبط:

مخالفت دادگاه جرمنی با افشای اهداف جاسوسی امریکا

دادگاه عالی جرمنی درخواست احزاب مخالف این کشور جهت افشای نتایج تحقیقات پیرامون فعالیتها و اهداف جاسوسی «آژانس امنیت ملی امریکا» در این کشور اروپایی را رد کرد.

مطالب اخیر