مطالب مرتبط:

آلمان قصد دارد که ۱۲۵۰۰ مهاجر افغان را اخراج کند

قرار است که حکومت آلمان بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ مهاجر افغان را از این کشور اخراج کند.

مطالب اخیر