مطالب مرتبط:

قندهار پرچمدار تجارت افغانستان در چابهار باشد

استاندار سیستان و بلوچستان درجمع تجار افغانستانی در قندهار با تشریح موقعیت راهبردی چابهار گفت: با توجه به فراهم بودن زیرساختها در بندر چابهار، قندهار می‌تواند پرچمدار تجارت افغانستان در این بندر مهم اقیانوسی ایران باشد.

مطالب اخیر