مطالب مرتبط:

نظری: توافق صلح میان حکومت و حکمتیار با مشکل همراه است

شبکه نهاد های مدنی و حقوق بشر می گوید که توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با مشکل همراست. نعیم نظری رئیس این شبکه در یک نشست خبری گفت که در این توافقنامه نظر نهاد ها...

مطالب اخیر