مطالب مرتبط:

خواست جبهه ملی نجات افغانستان از حکمتیار و دیگر مجاهدین

جبهه ملی نجات افغانستان از گلبدین حکمتیار و دیگر مجاهدین که در جنگ های داخلی دخیل بودند می خواهد تا از مردم معذرت خواهی کنند. ذبیح الله مجددی منشی این جبهه در صحبت با رادیو آزاد...

مطالب اخیر