مطالب مرتبط:

داعش مسئولیت حمله تروریستی کابل را به عهده گرفت

پیام آفتاب: گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری به موتر کارمندان «اداره محافظت از رجال برجسته» را بر عهده گرفت.

مطالب اخیر