مطالب مرتبط:

واکنش حکومت افغانستان در برابر اظهارات نماینده خاص روسیه

حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات ضمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان ، می گوید : همسویی برخی از کشورهای منطقه با گروه هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می دهند برای منطقه و جهان خطر آفرین خواهد بود.

مطالب اخیر