مطالب مرتبط:

انتقاد ریاست افغان‌فلم از نبود بودجه و نگرانی‌ از بسته‌شدن سینماها

ریاست افغان فلم از نپرداختن بودجۀ تهیه فلم‌‌ها‌ و مجموعه‌های تلویزیونی این ریاست، از سوی وزارت مالیه، سخت انتقاد می‌کند.

مطالب اخیر