مطالب مرتبط:

افغانستان بعد از عراق در ۲۰۱۵ بزرگترین قربانی تروریستم بود

انستتیوت تحقیقاتی اقتصاد و صلح در یک گزارش خود گفته است که از مجموع قربانیان تروریزم در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۲ فیصد آن در ۵ کشور بوده‎است. در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و انکشاف تعداد تلفات د...

مطالب اخیر