مطالب مرتبط:

غفاری: فرمان رئیس جمهور تا پایان رخصتی‌های شورای ملی نافذ است

هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که فرمان تقنینی رئیس جمهور در باره اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان رخصتی های تابستانی شورای ملی نافذ است این هیئت اداری می گوید که مطابق ب

مطالب اخیر