مطالب مرتبط:

زنان پاکستانی به خاطر اخراج شوهران افغان شان دست به اعتراض زدند

شماری از زنان پاکستانی که شوهران‌شان از آن کشور اخراج گردیده‌اند در برابر حکومت پاکستان دست به اعتراض زدند.

مطالب اخیر