مطالب مرتبط:

مثل روز اول مکتب برای بایرن آماده‌ شدم

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ مدعی شد که مثل روز اول مکتب برای اولین حضورش در آلیانز آره‌نا آماده

مطالب اخیر