مطالب مرتبط:

پانزده دیپلمات کشور برای آموزش به روسیه فرستاده می‌شوند

سفارت روسیه در کابل قرار است پانزده دیپلمات افغان را برای آموز‌ش‌های بیشتر به مسکو، مرکز این کشور بفرستد.

مطالب اخیر