مطالب مرتبط:

شرایط ایجاب می‎کند افغانستان و پاکستان با تروریزم مشترکا مبارزه نمایند

رئیس اجرایی کشور می‌گوید که در شرایط کنونی، افغانستان و پاکستان به گونه مشترک در هماهنگی یک دیگر با تروریزم مبارزه جدی نمایند.

مطالب اخیر