مطالب مرتبط:

سه تن در پیوند به انجام حملات مسلحانه بالای پوسته های امنیتی در کندهار بازداشت شدند

ادارهء امنیت ملی کندهار از بازداشت سه تن در پیوند به انجام فعالیت های مسلحانه دربرخی از ولسوالی های این ولایت خبر می دهد،

مطالب اخیر