مطالب مرتبط:

قرارداد بازسازی ميدان هوايی ولايت قندوز امضا شد

قرارداد بازسازی ميدان هوايی ولايت قندوز، ميان اداره مستقل هوانوردى و يک شرکت خصوصى به امضا رسيد.

مطالب اخیر